+34 971 71 48 50 / +34 971 71 48 51

ÄNDRING AV TIDSFRIST FÖR ATT FÖRA TALAN MOT PERSON

I lagen 42/2015, från den 5:e oktober, som innebär en lagändring av den civilprocessrättsliga lagen/2000, från den 7:e januari, finner man början till en viktig begränsning av tidsfristen för att väcka talan mot person, som förr inte haft en fastställd tidsfrist. Således har den generella tidsfristen på 15 år, fastställd i spanska civillagen,reducerats till 5 år, f r o m 7:e oktober.

Den här begränsade tidsfristen är särskilt viktig med hänsyn tagen till det faktum att det finns många talan mot person för vilka en speciell tidsfrist inte har fastställts och som en konsekvens av lagändringen, nu har en fastställd tidsfrist på 5 år (t ex ett skadeståndsanspråk/avtalsrättsligt ansvar gentemot fastighetspromotorn vid överlåtandet av en fastighet med konstruktionsfel varvid man förr kunde yrka ansvar för promotorn även när alla garantisfrister enligt den spanska lagen om byggbestämmelser “LOE” hade löpt ut).

 

Eftersom begränsingen av tidsfristen från 15 år till 5 inte ger möjlighet till några tvivel, bör man ställa sig frågan vad som händer med de talan som uppstått före den 7:e oktober, 2015? Efter att ha läst lagen 42/2015 och de första lagkommentarer som har publiserats, leder det oss till tolkningen att tidsfristen för dessa fall löper ut 5 år f r o m det datum då lagen trädde i kraft, dvs 7:e oktober, 2020.

december 15, 2015 av admin-amplia-feliu kategori: Blog, Okategoriserad 0 comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies